Contact

Deze web-site staat onder de auspiciën van de Raad van Kerken in Burgum. Voor vragen en overige informatie kunt u contact opnemen met:

  • Douwe Posthuma, (voorzitter); d.g.posthuma@zonnet.nl
  • Loeki Hogeveen, (secretaresse); r.hogeveen1@upcmail.nl

 

Er is op verzoek een samenvatting te krijgen als PDF bestand van de informatie op deze website. Deze samenvatting is bedoeld voor mensen die geen internet aansluiting hebben, maar toch graag één keer per jaar op de hoogte willen worden gebracht van de activiteiten van de aangesloten kerkgenootschappen in Burgum. U kunt hiervoor e-mailen naar het redactieadres: redactie@kerkplein-burgum.frl of bellen naar dhr. Douwe Posthuma (472554).

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie:

Redactie Kerkplein:

Douwe Posthuma (voorzitter, redactie@kerkplein-burgum.frl)

  Pieter Koelewijn
  Vacature
  Vacature
  Ernst-Paul Paans
Ontwerp voorkant: Hans Molema
Webbeheerder:

Ernst-Paul Paans (kerkpleinburgum@gmail.com)

 

 

Adressen van de cursuslocaties van de commissie Vorming en Toerusting

 

 

Feedback