Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Ruimte voor verschillen
Onze Doopsgezinde Gemeente wil een gemeenschap van christenen zijn die op eigentijdse wijze, ondogmatisch en met begrip voor de grote onderlinge verschillen in geloofsbeleving, hun opdracht en verantwoordelijkheid in de wereld vorm willen geven. De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt zich door een grote vrijheid van geloofsbeleving. Op grond van een eigen geschreven belijdenis worden zij gedoopt (als dit niet al in een andere kerk is gebeurd) en treden zij toe tot de gemeente. De doopsgezinden zijn ook van harte lid van de landelijke Raad van Kerken en de vele lokale raden. Doopsgezinden zijn de volgers van Menno Simons, de Nederlandse kerkhervormer uit Witmarssum, vandaar dat wij ook wel Mennonieten worden genoemd.

De Bergrede
De Bijbel wordt met moderne ogen gelezen: Er wordt rekening gehouden met de tijd, de plaats en de omstandigheden waarin de verhalen zijn ontstaan. Samen zoeken we naar de betekenis die de teksten ook voor deze tijd kunnen hebben. Al heel lang zijn de Bergrede (Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7) en het gebod ‘Je zult God boven alles liefhebben en je naaste als jezelf’ belangrijke bijbelse richtingwijzers voor doopsgezinden.

Woorden en daden
Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat kader is het werken aan vrede belangrijk. Er is bijvoorbeeld een Stichting Doopsgezind Wereld Werk die werken aan vrede combineert met hulpverlening in noodsituaties. De Doopsgezinde Zending ondersteunt opbouw- en onderwijsprojecten in binnen- en buitenland.

Ontmoeting
Met al haar activiteiten en ontmoetingen is de gemeente een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Doopsgezinde gemeenten zijn verspreid over Nederland gevestigd. In Feanwâlden zijn de diensten elke zondag. Aanvang 09.30 uur.


Adres kerk: Zuiderweg 8, 9269 TZ Feanwâlden.

 

Internet: http://www.dgfeanwalden.nl/ 

Secretaris:

Dhr. Tj. Stap, tel.: (0511) 477587,

e-mail: ks@dgveenwouden.doopsgezind.nl

Voorzitter:

Dhr. C.J.H. Haremaker, De Yp 27, 9251 NC Burgum, tel.: (0511) 464816,

e-mail: vz@dgveenwouden.doopsgezind.nl.