Catechese

Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

Elk winterseizoen komt deze groep een keer of tien bij elkaar. We beginnen met het drinken van een kop koffie of thee en kletsen ondertussen gezellig bij. Daarna zingen we ons openingslied en is er ruimte voor gebed.   Na de Startzondag van 18 sept. jl. zijn wij op 28 september weer van start...

Catechesegroepen Vrije Evangelische Gemeente

Catechesegroep: jeugd en geloof Leeftijd: 13-16 jarigen Op een leuke en ontspannen manier doelgericht bezig zijn met de bijbel verhalen en wat kunnen we er vandaag de dag mee. Hierbij worden de eerste stappen gezet binnen het perk 'meningsvorming' en wordt aansluiting gezocht bij de kaders:...

Catechesegroepen Sint-Martinusparochie

Eerste Heilige Communie Voor de eerste Heilige Communie is de voorbereiding in samenwerking met parochie Dokkum. Wilt u dat uw kind hier aan deelneemt? Neem dan contact op met pastor Paul Verheijen, (0519) 292476; e-mail: info@heiligbonifatius.nl   Jongerencatechese De jongerencatechese is...

Catechese Protestantse Gemeente Burgum

Tot en met 15 jaar Niet gelijk schrikken van dat woord! Het is leuker dan je denkt! Echt iets voor jou als je in klas 1, 2 of 3 (voorgezet onderwijs) zit. Thuis Catechisatie wordt bij leiding thuis gegeven. Iedere groep heeft twee begeleider en een vaste groep jongeren die daar dan...