Verenigingen en clubs

Lezingen Earnewâldster Rûnte

2017-2018   over ‘geloof én/of ongeloof’ De Earnewâldster Rûnte, opgericht in 2000, is een werkgroep van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld, met als doel om nieuwe theologische inzichten en ontwikkelingen dichter bij de mensen te...

Amnesty Groep Burgum e.o.

Zoals u wellicht weet is Amnesty International een onafhankelijke wereldwijde beweging van meer dan zeven miljoen mensen in meer dan honderd vijftig landen die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Hiervan steunen twee...

Dertigersgroep (PGB)

Ben jij eind 20? Tussen de 30 en 40? Of begin 40? En wil je graag met leeftijdgenoten in gesprek over diverse onderwerpen die te maken hebben met geloven?   Dan nodigen we jou / jullie van harte uit om je aan te sluiten bij de dertigersgroep...

Breicafé "Op 'e tried"

Elke eerste woensdagmorgen van de maand, tussen 09.30 en 11.30 uur, in De Stryp komen we bij elkaar om te breien, haken of borduren.   In de maanden juni t/m augustus is er geen breicafé. Het is elke keer een zeer gezellige ochtend waarbij...

Vrije Evangelische Jeugd Organisatie (VEJO)

VEJO betekent Vrije Evangelische Jeugd Organisatie en is bedoeld voor de jeugd vanaf ongeveer 14 jaar. Eens in de 2 weken komen we op zondagmiddag samen. We beginnen om half 3 tot half 5. Meestal hebben we weer heel wat bij te praten, hetgeen er toe...

De Trendy Club (VEG)

    De Trendy Club van de Vrije Evangelische Gemeente Burgum is een heel gezellige club, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot ongeveer 14 jaar. Op dit moment telt de club zo’n 8 kinderen. Je hoeft niet lid te zijn van de kerk om...

Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Burgum

Politieke besluiten en allerlei ontwikkelingen in de maatschappij hebben grote invloed op het leven van de ouder wordende mensen, niet alleen op dit moment, maar ook straks. Veel plannen die nu in de maak zijn worden vaak veel later uitgevoerd....

Frijsinnich Herfoarme Frouljusferiening

   De Frjisinnich Herfoarme Frouljusferiening komt  ien keer per moane byinoar op moandeitemiddei om 14:00 oant 16:00 oere yn Glinstra State. De âldste frouljusferiening fan Burgum mei in hiel hechte groep froulju. Wy binne tankber...

Hervormde Vrouwengroep 'Wees een Zegen'

Onze vereniging bestaat uit ongeveer 40 leden en is al jaren zeer actief op allerlei gebied. Door de jaren heen heeft de Vrouwengroep ‘Wees een Zegen’ haar eigen plaats binnen onze Protestantse Gemeente meer dan bewezen. De vereniging is...

Jeugdclubs (PGB)

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en heb je eens in de 14 dagen een uurtje te veel vrije tijd? Kom dan naar de jeugdclub! Bezig Het hele uur wordt je bezig gehouden. Je gaat knutselen, een gek spel spelen, filmkijken of iets doen wat...

Katholieke Bond voor Ouderen Sint-Martinus

De KBO-afdeling Sint-Martinus, is aangesloten bij de Unie KBO. Iedere 2e woensdag van de maand van september t/m april worden er activiteiten georganiseerd in het Martinushuis. Er wordt gewerkt volgens het BIOS-systeem: Betrokkenheid, Informatie,...

Katholieke Vrouwen Gilde Bergum

Het Katholiek Vrouwen Gilde te Bergum is een bloeiende vereninging met 37 leden. We komen iedere derde donderdagavond van de maand bij elkaar van september tot april.om 20:00 uur in het Martinushuis bij de Katholieke Kerk om te luisteren naar een...

Ouderenclub 'De Stryp'

Ouderenclub De Stryp komt bij elkaar op dinsdagmiddag om de 14 dagen van 14:00 - 16:15 uur in De Stryp, Bulthuissingel 7 te Burgum.   Onze club wil een ontmoetingsplaats zijn voor ouderen (65-plussers). Helpt u ook mee deze ontmoeting zo zinvol...

Rock Solid (PGB)

Vond jij de club de laatste jaren ook zo leuk? Maar was je misschien het laatste jaar toch al wel iets te oud? Dan is er nu iets nieuws voor jou. Dat is namelijk Rock Solid! Eigen leeftijd Bij Rock Solid zijn er dit jaar drie groepen. Een groep...