‘Hemelhoog’ moet zorgen voor nieuwe muziekcultuur in kerken

19-05-2015 09:31

Afgelopen donderdag (17-05-2015) werd de protestants-evangelische liedbundel Hemelhoog gepresenteerd, als opvolger van de Evangelische Liedbundel. De uitgave moet gaan zorgen voor een liturgische en muzikale omslag in de kerken, zo hoopt Hans Maat.


Hemelhoog is een initiatief van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in samenwerking met twee partners: het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging. Dat die twee organisaties erin participeren is een bewuste keuze van hen. “De besturen van deze gereformeerde en hervormde partners hebben gezegd: Wij vinden het nodig dat bepaalde liederen in de kerk gezongen worden. De Confessionele Vereniging heeft bijvoorbeeld gevraagd of een aantal liederen uit het oude Liedboek voor de kerken uit 1973 kon terugkeren”, zegt directeur Hans Maat van het Evangelisch Werkverband.

In de bundel Hemelhoog staan 739 liederen. 25 procent van de liederen is helemaal nieuw. 25 procent valt onder de noemer ‘klassiekers’ en de rest zijn bekende liederen. Het is een mix die gaat van Daar juicht een toon, daar klinkt een stem tot Blessed be Your Name van Matt Redman (zie kader).

De bundel is zelfstandig gebruiken, maar ook te zien als een supplement bij het Liedboek voor de kerken uit 1973 en zeker bij het nieuwe Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk van 2013, vindt Maat.

 

Liedkeuze

Een breed gekozen groep theologen, muzikanten en dichters heeft gekeken naar de liedkeuze. “In het proces van liedredactie hebben we ons laten inspireren door de evangelische liedcultuur, maar ook gekeken naar de prachtige liederen uit de traditie die tot op de dag van vandaag veel worden gezongen.”

Het boek is geschikt voor jong en oud, maar het accent ligt op jonge generaties die graag lofprijs- en aanbiddingsliederen zingen met populaire melodieën. “We willen met deze bundel nu ook echt een duw geven aan de muziek en liturgie in de protestantse kerken. Nog meer dan met de vorige EW-bundel. Je merkt aan alles dat die behoefte er is.” Maat verwijst naar de recente enquêteresultaten van de Protestantse Kerk in Nederland waarbij 53 procent van de kerkleden graag vernieuwing wil van de zondagse kerkdienst. “Liederen en muziek zijn daarbij een heel belangrijk, misschien wel cruciaal middel.” Tegelijkertijd hoopt Maat, die ook bekend is als leidschrijver van Sela, dat de liedbundel ook weer gebruikt zal worden op bijbelkringen, bij jongerenavonden en in andere denkbare settingen dan de wekelijkse kerkdienst.

De inhoud van Hemelhoog is gebaseerd op een heel aantal criteria, maar de belangrijkste is dat Jezus Christus in het middelpunt staat met daarbij veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Er is aandacht voor thema’s als het Koninkrijk van God, gerechtigheid en discipelschap. “We hebben bijvoorbeeld ook liederen opgenomen van Schrijvers voor Gerechtigheid, Psalmen voor Nu, Taizé en Sela.” Daarmee wordt ingezet op gebruik door een breed spectrum aan kerken en christenen.

Digitaal
Van de Evangelische Liedbundel uit 1999 werden 100.000 exemplaren verkocht. Hemelhoog verschijnt echter in een tijd waarbij de beamer veel gebruikt wordt in kerken en er ook sprake is van een overgang van papier naar digitaal. “Deze bundel is daarom meer dan een boek alleen. Wij werken hard aan de digitale ontsluiting van de hele bundel. Daarvoor werken we samen met stichting Opwekking, die de bundel zal toevoegen in het pakket van OPS Pro en met Boekencentrum die Hemelhoog digitaal zal toepassen in het pakket van Liedboek Online.”

In het najaar, zo rond oktober, moet dit allemaal gereed zijn. Op de website www.hemelhoog.nl kun je vanaf deze week een zoeksysteem vinden op liederen, trefwoord, bijbeltekst, kerkelijk jaar, etc. “Daar kun je tegen betaling ook bladmuziek downloaden. De exacte prijs moet nog bepaald worden.”

Jaarlijks zullen er digitale updates van Hemelhoog verschijnen. “Op die manier willen wij de bundel actueel houden en nieuwe, mooie liederen toevoegen.”

Om plaatselijke kerken te helpen in het gebruik van de bundel zal het Evangelisch Werkverband ook trainingen aanbieden voor muziekteams. “We willen dolgraag een cultuuromslag, maar je merkt ook dat kerken dat niet alleen kunnen. Daarom gaan wij hen hierin begeleiden.”

De bundel Hemelhoog wordt uitgebracht door uitgeverij Boekencentrum in drie edities: Basiseditie (25 euro), Teksteditie (12,50 euro) en Muziekeditie (55 euro).

Hemelhoog is verkrijgbaar via www.hemelhoog.nl en in de boekhandel.

 

Bron: Lodewijk Born, Het Goede Leven