Oud Papier Actie Burgum

09-07-2018 09:17

OPA nieuwe logo


Ook in de 2e helft van dit jaar, en ondanks de afwezigheid van sommigen in de vakanties, komt OPA weer de 2e zaterdag van de maand u verlossen van al uw oud papier en karton. Meer dagen kunnen en willen we er niet bij hebben!

Komende zaterdag, 14 juli vanaf 9 uur, staan de vrijwilligers weer paraat om uw straat vrij te maken van al het ingepakte en samengebonden papier.

 

Voor mensen jong, minder jong, jongen of meisje, allen die niets te doen hebben in de vakantietijd: Ga eens mee, op zaterdag, dinsdag of woensdag! Dit is een gemeende oproep, dus denk er nu echt eens over na! Gewoon eens proberen!

En het is alleen maar voor ’s morgens, dus bel Henk Terpstra!

Alvast bedankt, onder de koffie hebben we het er nog eens over, Oké?

De vrijwiligers van OPA

Zo moet het toch niet?