Over Ons

Op deze site worden de activiteiten genoemd van de volgende gemeenten / parochie: 

 

1. De Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

 

Ruimte voor verschillen
Onze Doopsgezinde Gemeente wil een gemeenschap van christenen zijn die op eigentijdse wijze, ondogmatisch en met begrip voor de grote onderlinge verschillen in geloofsbeleving, hun opdracht en verantwoordelijkheid in de wereld vorm willen geven. (Lees meer...)

Locatie: Suderwei 8, 9269 TZ Feanwâlden.

 

E-Mailvz@dgveenwouden.doopsgezind.nl (Voorzitter)

Internet: http://www.dgveenwouden.doopsgezind.nl

 

2. De Protestantse Gemeente Burgum

 

Een vitale gemeente
Wij - Protestantse Gemeente Burgum - willen een christelijke gemeente zijn die haar identiteit ontleent aan de Bijbel. Voor christenen heeft het geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat er in de Bijbel, maar Jezus heeft wel laten zien wie God is. In Zijn voetsporen en door zijn Geest willen we, met vallen en opstaan, kerk zijn ín en voor een weerbarstige samenleving en wereld. (Lees meer...)

 

Locaties:

  • De Kruiskerk, Nieuwstad 5, 9251 LM Burgum
  • De Ikker, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum

 

E-mailscriba@pgburgum.nl, voorzitter@pgburgum.nl
Website: www.pgburgum.nl

 

3. Rooms-Katholieke Parochie

 

Onze parochie ligt in het Noordoosten van Friesland en is met ongeveer 1100 zielen verspreid over ruim 300 adressen bescheiden van omvang. De parochie ligt uitgestrekt over een groot gebied. Sinds 2006 horen de dorpen van de Trynwâlden ook bij de Sint-Martinusparochie. Sinds 1984 wordt er samengewerkt met de parochie in Dokkum. (Lees meer...)

 

Locatie: Hillamaweg 35, 9251 KA Burgum

 

E-maildeannahoeve@gmail.com (Secretaris)

Websitewww.katholieknoordoostfriesland.nl

 

4. Vrije Evangelische Gemeente te Burgum

 

Aandacht voor elkaar
De visie van de Vrije Evangelische Gemeente is dat wij een vrije, enthousiaste en betrokken gemeente willen zijn. Onderlinge verbondenheid is hierbij het kernbegrip: We krijgen vaak te horen dat de warmte en de sfeer van gezamenlijkheid de bezoekers aanspreekt. Mensen hebben het gevoel dat ze niet in de grote massa opgaan, maar dat er aandacht voor hen is. Het fundament van de Vrije Evangelische Gemeente is de erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het Woord van God. (Lees meer...)

 

LocatiePr. Beatrixstraat 18, 9251 GW Burgum
 

 

E-mail: vegbergum.secetariaat@gmail.com

Website: www.vegburgum.nl