60+ -middagen VEG

60+ -middagen VEG

 Foto 60+ -groep

Van september t/m mei is er om de zes weken op dinsdagmiddag een samenkomst met ouderen van 60+ in het lokaal naast de kerk. Alle ouderen (ook al voelen ze zich nog niet zo) weduwen, weduwnaren, echtparen en alleengaanden zijn daar van harte welkom.


De middag begint om 14:30 uur. Er wordt genoten van de onderlinge ontmoeting.
De invulling is per keer verschillend. Soms wordt er iemand uitgenodigd van buiten de gemeente, die informatie geeft over een bepaald onderwerp dat voor ouderen interessant is.


De data van deze ouderenmiddagen worden ook in ons maandblad It Kompas bekend gemaakt.

 

Nieuwe gezichten zijn van harte welkom.


Wilt u graag gehaald worden? Even een telefoontje. 
Hopelijk tot ziens.

Plaats:

 

Contactpersonen:

  • Tineke Rozema, tel. (0511) 432253
  • Grytsje Ytsma, tel. (0511) 475897