BeamerTeam De Ikker & Kruiskerk

BeamerTeam De Ikker & Kruiskerk

 

Sinds 2006 hangt er in De Ikker een beamer en nu worden alle erediensten in De Ikker ondersteund met behulp van de beamer. In de Kruiskerk wordt de beamer alleen op verzoek van de voorganger ingezet.

In de beamerpresentatie tijdens de dienst is de gehele liturgie opgenomen, inclusief de gezongen liederen. Ook kan de beamer als ondersteuning van (delen van) de liturgie gebruikt worden. Dat kan, zoals gezegd, door het laten zien van liedteksten, met of zonder notenbeeld, maar ook met ondersteunende afbeeldingen en de teksten van de schriftlezingen. Er is tevens een internetverbinding en daardoor kunnen we ook filmpjes en video’s laten zien. Verder is het werken met de live camera mogelijk om iemand extra aandacht te geven, bijv. bij een doopdienst. Tenslotte wordt de beamer gebruikt voor het doen van mededelingen van- en vóór onze gemeente door een doorlopende presentatie die ca. 15 minuten voorafgaand aan de dienst wordt gestart en die de kerkbezoekers tijdens de inlooptijd kunnen lezen en bekijken.

 

De diensten moeten door het beamerteam in nauw overleg met de voorganger worden voorbereid en tijdens de dienst worden uitgevoerd. Sinds de verbouwing in 2016 is de oude beamer- en geluids-installatie vervangen door moderner materiaal: een groter scherm, een krachtiger projector, een nieuwe laptop en een digitaal mengpaneel voor het geluid. De versterkers en luidsprekers zijn nu multifunctioneel inzetbaar geworden en zijn niet alleen voor spraak, maar ook voor (live-)muziek geschikt.


Voor het beamerteam zijn er taken bij gekomen: de bediening van de kerkzaalverlichting, de TV-camera en het verzorgen van het zaalgeluid. De TV-camera wordt gebruikt voor de beelden van de diensten op www.kerkomroep.nl. Maar deze kan ook worden gebruikt om beelden van de dienst op het scherm te tonen. Verder is het nog steeds mogelijk diensten via de geluidsinstallatie op CD op te nemen. 

 

Deze extra taken hebben het werk van het beamerteam ingewikkelder gemaakt en daarom zijn we vaak met 2 teamleden per keer aanwezig. Op dit moment zijn er 10 teamleden.

 

Voor informatie en/of aanmelding voor ons team kunt u zich wenden tot één van onze teamleden, die elke zondag bij de dienst achterin de kerkruimte te vinden zijn. Maar ook kunt u zich tot de coördinator wenden: Dick Rusticus, Tuorrebout 115 te Burgum, tel. 0511 – 463798; e-mailadres: beamer@pgburgum.nl.

 

Wilt u een mededeling voorafgaand aan de dienst op de beamer laten presenteren en betreft het zaken, die onze gemeente aangaan, dan kan dat ook via dit e-mailadres doorgegeven worden.