Cantorij Kruiskerk

Cantorij Kruiskerk

De Cantorij Kruiskerk is een gemengd koor dat zingt ter ondersteuning van de gemeentezang en het heeft een liturgische functie in de erediensten van de Protestantse Gemeente te Burgum.

 

Het repertoire bestaat uit liederen die passen binnen die liturgie van de diensten. De Cantorij is op 11 oktober 1954 opgericht en staat momenteel onder leiding van dirigente Henney Venema en de begeleiding is in handen van Tjibbe Reitsma. De cantorij bestaat uit ongeveer 40 leden.

 

Heeft u belangstelling om met ons mee te komen zingen? Kom dan gerust eens vrijblijvend langs op een repetitie. Wij oefenen op maandagavond in de Kruiskerk van 19:30 tot 21:15 uur. Wees Welkom!

 

Op 04 september 2017 beginnen wij weer met ons nieuwe seizoen!


Ieder jaar organiseren wij een kerstzanguurtje in de Kruiskerk. Dit is op een zondagmiddag ongeveer een week voor de Kerst. Het begint om 16:00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden bij de uitgang. Een deel van de opbrengst is ter dekking van de onkosten en de rest gaat naar een nader te bepalen goed doel. Een ieder is van harte welkom deze middag bij te wonen.


Voorzitter:

Aly van der Bij
tel. (0511) 462794

alyvanderbij@me.com

Secretaresse:

Anneke Cnossen
tel.: (0511) 462643
a.cnossen50@kpnmail.nl

 


Kruiskerk