Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

Elk winterseizoen komt deze groep een keer of tien bij elkaar. We beginnen met het drinken van een kop koffie of thee en kletsen ondertussen gezellig bij. Daarna zingen we ons openingslied en is er ruimte voor gebed.

 

Na de Startzondag van 18 sept. jl. zijn wij op 28 september weer van start gegaan met de catechese. Wij hebben dit winterseizoen weer 10 bijeenkomsten gepland. We hebben gekozen om aan te sluiten bij het jaarthema van de Protestantse Gemeente Burgum: "Deel het leven".


Elke keer staat er een bijbelverhaal centraal n.a.v. een vorm van delen, zoals: verhalen delen, voedsel delen, blijdschap en verdriet delen.


We hopen het seizoen af te sluiten met een kerkdienst in De Ikker. Datum nog niet bekend.

 

 

Leiding: Jaap en Tinie Cuperus, tel.: (0511) 462906
Plaats: De Stryp
Tijd: Van 19:15 tot 20:15 uur op de woensdagavond
Data: In afgelopen september zijn we weer begonnen

 

 

Uitleg in de Kruiskerk