Catechesegroepen Sint-Martinusparochie

Catechesegroepen Sint-Martinusparochie

Eerste Heilige Communie

Voor de eerste Heilige Communie is de voorbereiding in samenwerking met parochie Dokkum. Wilt u dat uw kind hier aan deelneemt? Neem dan contact op met pastor Paul Verheijen, (0519) 292476; e-mail: info@heiligbonifatius.nl

 

Jongerencatechese

De jongerencatechese is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Twee maal per jaar wordt een blok gevolgd van 4 vrijdagavonden van 19:30 tot 21:00 uur.

Na het derde catechesejaar is er de mogelijkheid het Vormsel te ontvangen. Het Vormsel, sacrament van Geestkracht, wordt in onze parochie gevierd als de jongeren ongeveer 15 jaar zijn. De jongeren ontvangen het Vormsel uit handen van de bisschop of de vicaris, in een viering voor beide parochies van Burgum en Dokkum. Aan het eind van het catecheseseizoen wordt er een slotdag georganiseerd voor alle catechesegroepen samen.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met pastor Paul Verheijen, (0519) 292476; e-mail: info@heiligbonifatius.nl.

 

Volwassencatechese

Jaarlijks wordt er een catechese programma gemaakt. Dit seizoen gaan we werken met een ruimer aanbod.

  • Zo zullen er in Burgum op de dinsdagmiddag bijeenkomsten zijn waarin we in gesprek gaan over een thema uit het programma van ‘Open Deur’.
  • Op een aantal donderdagavonden in Dokkum de bekende bijeenkomsten n.a.v. een thema uit de serie ‘Geloven Nu’.

 

Bij deze bijeenkomsten wordt inhoudelijk ingegaan op het thema en word je uitgedaagd om na te denken en samen te spreken over je eigen geloof.

 

Verder zullen er een aantal activiteiten worden georganiseerd voor beide parochies in of Burgum of Dokkum. Als start willen we een aflevering gaan bekijken uit de serie Catholicism. Een interessante documentaire over het katholieke geloof opgenomen op locaties over de hele wereld.


Het programma voor komend seizoen ziet er als volgt uit:

  • Dinsdag 15 september – vertoning aflevering uit de serie over het katholieke geloof (op donderdagavond 17 september in Dokkum).
  • Donderdag 15 oktober bijeenkomst Geloven Nu in Dokkum.
  • Dinsdag 27 oktober – geloofsgesprekken in Burgum.
  • Donderdag 19 november bijeenkomst Geloven Nu in Dokkum.
  • Dinsdag 24 november – geloofsgesprekken in Burgum.
  • Lectio Devina op 17 december samen met groep uit Dokkum in pastorie Dokkum.


De bijeenkomsten op de dinsdag zijn van 14:00 – 16:00 uur in het Martinushuis in Burgum.


De bijeenkomsten op de donderdag zijn van 20:00 – 22:00 uur in de pastorie in Dokkum.


Aanmelding voor de groep kan bij:

Parochiesecretariaat, (0519) 292476; e-mail: info@heiligbonifatius.nl.