Catechesegroepen Vrije Evangelische Gemeente

Catechesegroepen Vrije Evangelische Gemeente

Catechesegroep: jeugd en geloof

Leeftijd: 13-16 jarigen

Op een leuke en ontspannen manier doelgericht bezig zijn met de bijbel verhalen en wat kunnen we er vandaag de dag mee. Hierbij worden de eerste stappen gezet binnen het perk 'meningsvorming' en wordt aansluiting gezocht bij de kaders: school, maatschappij en kerk. We proberen hierbij zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van onze tieners. Jouw vragen zijn belangrijk voor hoe je vandaag de dag gelovig kunt zijn in deze periode van je leven en het vorm geven van je eigen identiteit.


Je bent altijd welkom!

Leiding:     Br. Gosse Ytsma
Plaats:       Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum.

 

Catechesegroep: jonggelovigen

Leeftijd: 17 jaar en ouder

Binnen deze groep komen identiteit- en meningsvormingsprocessen zeer duidelijk aan de orde. Ook bijbelse thema’s als: Toekomstverwachting, Wie is Jezus Christus en Wie is de Heilige Geest? Vanuit de groep is er ook gelegenheid voor het inbrengen van onderwerpen. Het programma wordt op een leuke en gezellige manier neergezet. Bepalend hierbij is: De toon maakt de muziek.


Heb je belangstelling? De deur staat voor je open, Je mag natuurlijk ook eerst even bellen.

Leiding:     Br. Gosse Ytsma
Plaats:       Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum.

 

Rebrandtbijbel
 

Data 2015

 

  • 01 oktober,
  • 15 oktober,
  • 29 oktober,
  • 12 november, 
  • 10 december.

 

(De data voor het nieuwe jaar volgen in het decembernummer van It Kompas.)

 

Zijn er (oudere) leden die meer met het geloof bezig willen zijn bijv. om te komen tot belijdenis van het geloof, dan kan ik daar ook een aantal avonden voor organiseren. Meld het mij (br. Gosse Ytsma) dat je belangstelling hebt en ik ga in overleg met de aanmelders het e.e.a. regelen.

 

Tijdstip: Vanaf 19.30 uur.

Plaats:   Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum.

Leider:    Br. Gosse Ytsma.