Stuurgroep Fjoer

Stuurgroep Fjoer

Ideeën en verlangens

De Stuurgroep Fjoer heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten opgezet en aangestuurd. Momenteel zijn er binnen de kerk meerdere groepen bezig met nieuwe ontwikkelingen. Het is om die reden dat de stuurgroep haar doelstelling(en) vervuld ziet en is opgeheven.


Zondagmiddaginloop

De zondagmiddaginloop is eveneens gestopt.


Startzondag (Protestantse Gemeente. Burgum)

De Startzondag werd georganiseerd door een werkgroep onder leiding van de Stuurgroep Fjoer. Bij gebrek aan vrijwiligers is ook deze werkgroep opeheven. De taken worden over genomen door een nieuw op te richten Impuls-diensten werkgroep. (Lees meer...)


Namens Fjoer,

Tiety Dijk - Epema.