De Ikker (PGB)

De Ikker (PGB)

Wij - Protestantse Gemeente Burgum - willen een christelijke gemeente zijn die haar identiteit ontleent aan de Bijbel. Voor christenen heeft het geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat er in de Bijbel, maar Jezus heeft wel laten zien wie God is. In Zijn voetsporen en door zijn Geest willen we, met vallen en opstaan, kerk zijn ín en voor een weerbarstige samenleving en wereld.

 

Adres kerkgebouw: Bulthuissingel 5, 9251 ZZ Burgum.

 

De diensten zijn in de regel op:

  • zondagmorgen om 09:30 uur.

 

In de vakantietijd  is er een afwijkend rooster.

 

De koster van De Ikker is mw. Anita Hoogsteen, tel. 06-55345063