Hervormde Vrouwengroep 'Wees een Zegen'

Hervormde Vrouwengroep 'Wees een Zegen'

Onze vereniging bestaat uit ongeveer 40 leden en is al jaren zeer actief op allerlei gebied. Door de jaren heen heeft de Vrouwengroep ‘Wees een Zegen’ haar eigen plaats binnen onze Protestantse Gemeente meer dan bewezen. De vereniging is springlevend en komt eenmaal per maand bijeen op landgoed Glinstra St ate en wel op de woensdagavond om 19:30 uur. De kosten van deze avonden bedragen € 3,00 en we krijgen ook nog een lekker kopje koffie of thee.

Naast informatieve en leerzame avonden wordt er ook tijd vrijgemaakt voor gezelligheid en onderlinge contacten. De leden kunnen eventueel eigen onderwerpen aandragen, zodat de vereniging zich gedragen voelt door alle leden.

In het weekblad Actief treft u de aankondigingen van de avonden aan. De eerste bijeenkomst is een gezamenlijke bijeenkomst met de maandagmiddaggroep (Frijsinnich Herfoarme Frouljusferiening).

 

Hebben wij met dit artikel uw interesse gewekt, dan belt u voor meer informatie naar:


Angrie Zeilstra tel.: (0511) 465794
Henny Tinga tel.: (0511) 463641

Gewoon langskomen zouden we ook heel fijn vinden!