Impulsdiensten (PG)

Impulsdiensten (PG)

Startzondag 2015Binnen de Protestantse Gemeente Burgum is een behoefte aangegeven om met enige regelmaat een dienst te houden die niet volgens het traditioneel recept (liturgie) verloopt, maar een dienst in een andere vorm, op een ander tijdstip en / of op een andere plek.


Met deze speciale diensten willen we als gemeente een impuls geven aan onze erediensten, nieuwe en bestaande doelgroepen aanspreken en vanuit een andere invalshoek aandacht geven aan een eredienst.


Impulsdiensten zijn vrij in te vullen diensten. Aan de hand van een aantal voorbeelden spreekt dit wellicht beter aan:

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een gespreksdienst of een zangdienst. Of een openluchtdienst bij het water (met bijbels thema als de 5 broden en 2 vissen?). Een sport- of voetbaldienst. Een dienst met eten, drinken? Een dienst over duurzaamheid (rentmeesterschap)? Of met een (nieuwe?) jeugdband een dienst begeleiden. Of iets anders waar u zelf ideeën over heeft

 

Startzondag 2015Ongeveer 1 keer per maand wordt er een impulsdienst gehouden, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus.


Wil je als gemeentelid, werkgroep, geleding of wie dan ook zelf een dienst organiseren op 1 van de betreffende zondagen? Dat kan!

Stuur dan een e-mail sturen naar impuls@pgburgum.nl en wij nemen dan contact met je op!

 

Namens de werkgroep Impulsdiensten,

Jaap Jacobi.