Katholieke Bond voor Ouderen Sint-Martinus

Katholieke Bond voor Ouderen Sint-Martinus

De KBO-afdeling Sint-Martinus, is aangesloten bij de Unie KBO. Iedere 2e woensdag van de maand van september t/m april worden er activiteiten georganiseerd in het Martinushuis. Er wordt gewerkt volgens het BIOS-systeem: Betrokkenheid, Informatie, Ontspanning en Samenwerking. 

 

De KBO-afdeling Sint-Martinus viert in 2016 haar 25-jarig jubileum.

 

Nadere gegevens over de bijeenkomsten worden aangekondigd in het parochieblad.

Het programma voor 2015 - 2016 is:

 

2015

  • 09 september bezoek aan De Kruidhof in Buitenpost
  • 14 oktober - nog niet bekend -
  • 11 november spelmiddag met pepernoten en chocolademelk
  • 16 december kerstviering met gezamenlijke maaltijd

 

2016

  • 13 januari jaarvergadering, financieel verslag en nieuwjaarsbijeenkomst
  • 10 februari - nog niet bekend -
  • 09 maart - nog niet bekend -
  • 13 april - nog niet bekend -


Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met:
dhr. Lambert Haveman, tel.: 06-30029801 of e-mail: hsb1@planet.nl .