Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Burgum

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Burgum

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Burgum is gevestigd in De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum.
Dit bureau beheert met behulp van vrijwilligers de ledenadministratie en de administratie van de kerkelijke bijdragen van onze protestantse gemeente. Ook wordt de abonnementen- en bezorgadministratie van het kerkblad Underweis bijgehouden. Verder worden collectebonnen verstrekt. Om deze administraties up-to-date te houden is opgave van belangrijke wijzigingen onmisbaar.


De gemeenteleden worden dan ook vriendelijk verzocht verhuizingen, geboorten, overlijden en huwelijken/geregistreerde partnerschappen door te geven, maar ook voor vragen en opmerkingen over de wekelijkse nieuwsbrief, abonnement en de bezorging van het kerkblad Underweis.

Het Kerkelijk Bureau is 's vrijdags geopend van 18:30 tot 20:00 uur.

Het is telefonisch bereikbaar op: (0511) 469504

  • op maandag tussen 09:00 en 11:30 uur (voor vragen, opmerkingen over kerkelijke bijdragen en zending) (zie ook e-mailadres)
  • op donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur (voor vragen of mutatieopgaven, selecties, over de ledenadministratie) (zie ook e-mailadres)
  • en op vrijdag tijdens de openstelling van het Kerkelijk Bureau.

E-mailadressen:

 

Voor overige vragen c.q. opmerkingen kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via het algemene e-mailadres:

 

De coördinator van het Kerkelijk Bureau is: --

 

Het Kerkelijk Bureau is gedurende zomervakantie gesloten op:

29 juli, 12 augustus en 26 augustus