Kerkgebouw VEG

Kerkgebouw VEG

De visie van de Vrije Evangelische Gemeente is dat wij een vrije, enthousiaste en betrokken gemeente willen zijn. Het fundament van de Vrije Evangelische Gemeente is de erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het Woord van God. Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon en onze redder is. 

 

De Vrije Evangelische Gemeente Bergum is een gemeente met veel aandacht voor pastoraal werk. Dat betekent dat het omzien naar elkaar, in voor- en tegenspoed, heel belangrijk is. Dit wordt ook zichtbaar in de diaconale initiatieven.
 

Wij willen u van harte uitnodigen een dienst bij te wonen; om eens de sfeer in de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum te proeven. Onze deur staat voor u open.

Adres kerkgebouw: Pr. Beatrixstraat 18, 9251 GW Burgum.

De diensten beginnen om 09.30 uur.