Kleine Cantorij (Kruiskerk)

Kleine Cantorij (Kruiskerk)

De Kleine Cantorij van de Kruiskerk wordt gevormd door 38 enthousiaste zangers en zangeressen die elke woensdagavond onder leiding van dirigent Sebastiaan Schippers van 20:00 tot 21:30 uur oefenen in de Kruiskerk. De hoofdtaak van de Kleine Cantorij is het vervullen van een liturgische functie in erediensten van de Protestantse Gemeente Burgum. Het repertoire bestaat dan ook voornamelijk uit een breed scala van liederen die passen binnen de liturgie. Een tweede functie is de ondersteuning van de gemeentezang.

Heeft u belangstelling voor deze vorm van (gemeente) zang? Belangstellenden zijn van harte welkom op de repetitieavond om het eerst eens te proberen en te ervaren.

 

Voorzitter:
Arie Poortinga,
tel.: (0511) 46 43 35
E-mail: a.poortinga@chello.nl

 

Secretaris:
Bauke de Haan,

tel.: (058) 785 00 19
E-mail: bauke.dehaan@gmail.com