Liturgiekoor

Liturgiekoor

Na jarenlang met veel enthousiasme te hebben gezongen in vele diensten heeft het Liturgiekoor besloten om per 1 december 2015 te stoppen met het verrijken van de erediensten met haar liturgische bijdrage.

 

Inlichtingen:
dhr. Keimpe van der Meer,
tel.: (0511) 462621,
e-mail: annekeim@hotmail.com