OPA (Oud Papier Actie Burgum)

OPA (Oud Papier Actie Burgum)

OPA (Oud Papier Actie) is al jarenlang een begrip in Burgum, OPA bestaat misschien wel 45 jaar. Wie het ware verhaal van den beginne weet, zou ik graag willen spreken! (e-mail naar: dhr. M. Veenstra)

 

OPA zamelt, het lijkt wel bijna doorlopend, het oud papier in*

Op de 2de zaterdag van iedere maand, op elke dinsdag en eens per 2 weken op woensdag. En nog zijn er veel mensen die de moeite nemen om hun oud papier in de gemeentelijke container op de stortvoorziening te deponeren. Maar hoe makkelijk kan het zijn? Even een seintje naar OPA en u wordt verlost van uw oud papier!

 

Op een OPA-zaterdag zijn er 9 trekker-combinaties onderweg om tussen 9 en 12 uur het dorp te bevrijden van al het oud papier (Voor data: zie het afval kalender van gemeente Tytsjerksteradiel). Samen met de trekker-bestuurders zijn er dan zo’n 45 personen onderweg als OPA-vrijwilliger en het zijn zeker niet altijd mannen!. Welnee, ook de dames laten zich zien en staan hun mannetje, tot tevredenheid van de andere vrijwilligers. Men leert andere mensen kennen, in de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie met koek en dat gaat er vaak zeer geanimeerd aan toe.

 

Enkele dames zijn OPA-koffie-vrijwilligsters en de leiding in en rond De Stryp is zoals altijd, in de vertrouwde handen van 'ús Anita'.

 

Dus wilt u ook eens een handje helpen, geeft u op! Bijna iedere maand vindt u onze oproep in uw kerkblad en zondagse nieuwsbrief. Maar dat kan ook bij: dhr. H. Terpstra, tel. (0511) 462632. U weet niet wat u mist!

 

Wat niet in ons oud papier thuis hoort

De volgende producten kunnen wij NIET meenemen: plastics, piepschuim, melk en frisdrankpakken (daar zit een plastic-folie in), geen speelgoed, vuilnis, kleding, telefoons, aardappelen of sleutelbossen enz. enz.

 

En wat doet OPA met de opbrengst?

Naast onderhoud van onze vrijwilligers en materiaal, ontvangen we regelmatig steunaanvragen. Niet alle aanvragen worden gehonoreerd, maar de meeste wel. Natuurlijk ontvangen we ook kerkelijke aanvragen zoals uit het College van Kerkrentmeesters. Alle aanvragen proberen we gezamenlijk te bekijken, te beantwoorden en te honoreren. Nu is de papierprijs de laatste jaren niet meer 'In boppeslag', maar we zetten door!

 

Nieuwsgierig?

Wilt u meer lezen en zien over OPA?

Wilt u uw steentje bijdragen?

Of zoekt u een prettig verzetje per maand of per week of 2 weken?

 Doe net als die anderen en geef u op !

 

Binnenkort worden er foto’s aan 'dizze side' toegevoegd alsmede een kort overzicht van toegekende financiële steun n.a.v. de steunaanvragen.

 

De naam OPA is een begrip in Burgum 

Al jarenlang wordt er oud papier ingezameld. Dat inzamelen gebeurt niet alleen op de 2de zaterdag van de maand, maar ook door de week zijn er een aantal jonge kerels druk bezig papier in te zamelen. Dit zijn jonge kerels. Ja, dat zijn mannen van ruim boven de 65 jaar, soms iets jonger, maar er zijn ook van tegen de 80. Je bent zo oud als je je voelt, nietwaar?

 

In de volksmond heet het: Oud papier voor de 'tsjerke'. Daar is niets mis mee, maar zo eng uitgesproken is het niet. Vele steunaanvragen, ook van buiten de kerk, weten de weg naar OPA te vinden. Die aanvragen proberen we, als het kan, positief te waarderen en te belonen. Daarmee geven we dus al aan, dat de opbrengst van het oud papier niet alleen voor de kerk is; er zijn genoeg aanvragen die heel andere zaken behelzen van buiten het kerkelijk erf. Echter, (ook) gemeenteleden doen mee bij deze aanvragers; en dat maakt het ophalen van oud papier juist zo leuk.

 

Jeugd

Met de jeugd van de Foarikker (www.foarikkerburgum.nl) en vrijwilligers van de World Servants hebben we de vraag neer gelegd: "Wat kan de jeugd voor OPA doen?" Welnu, de jeugd sleept ons de winter door! Vele jongeren vinden het bere-gezellig om met zo’n grote groep mee te helpen. En andersom vinden onze (iets oudere) vrijwilligers het heel leuk zo met elkaar bezig te zijn.

 

'OPA-nijs' 

De vrijwilligers ontvangen iedere OPA-zaterdag het 'OPA-nijs' (nieuwsbrief). Daarin staat (voor zover bij ons bekend) het wel en wee van de vrijwilligers zoveel mogelijk vermeld en ook de besproken onderwerpen uit de donderdagvergadering (zoals steunaanvragen), staan erin vermeld. Zodoende is elke medewerker van hetzelfde nieuws op de hoogte.

OPA is springlevend!

Los papierZoals u hierboven heeft kunnen lezen is OPA nog springlevend. En om dat in de komende jaren zo te houden doen we hierbij ook een beroep op u!
Immers, door de bijdrage van OPA worden er niet steeds acties gehouden waarvoor men steeds weer een direct beroep op uw portemonnee moet doen, maar kunt u van uw kant en door middel van uw eigen inzet meewerken aan het verwezenlijken van doelen, die we als OPA soms zelf voorstellen, of die middels steunaanvragen bij ons worden ingediend.

 

Geef u op bij Hen k Terpstra; tel. (0511) 462632. Geef de zaterdagen door dat u inzetbaar bent en geniet van een morgen met een ploeg mensen, die u nader leert kennen! Leuke uitdaging om iets voor de gemeente te doen zonder maandelijkse vergaderdrukte.


OPA logo kleur kleinPluk de dag, sta op! Kom uit die luie stoel en begin het weekend goed: Doe mee met OPA!

 

Namens het bestuur,

Marten Veenstra


Het bestuur bestaat uit:

 

* Plastic, melk- en frisdrankpakken, piepschuim e.d., is geen papier en kan niet worden meegenomen. Mocht dit wel gebeuren, dan zorgt u direct voor een lagere papierprijs.