Ouderenclub 'De Stryp'

Ouderenclub 'De Stryp'

Ouderenclub De Stryp komt bij elkaar op dinsdagmiddag om de 14 dagen van 14:00 - 16:15 uur in De Stryp, Bulthuissingel 7 te Burgum.

 

Onze club wil een ontmoetingsplaats zijn voor ouderen (65-plussers).

Helpt u ook mee deze ontmoeting zo zinvol mogelijk te maken?

Gasten zijn van harte welkom!

 

Programma 2017 - 2018:

 

2017
 
 • Dinsdag 12 september komt mevr. B. Koolhaas uit Wijnjewoude met “Een koffer vol verhalen.“
 • Dinsdag 26 september komt dhr. S Postma uit Burgum met “Onze reis naar Iran “
 • Dinsdag 10 oktober komt dhr. J. Spijksma uit Sumar met “Fryske folksverhalen“
 • Dinsdag 24 oktober komt dhr. E. Westerhof uit Joure met "In praatsje mei in plaatsje"
 • Dinsdag 07 november komt mw. G. Boersma uit Drachten met "Van het donker naar het licht"

 

 • 10 januari  Dhr/Mw. Niesteijl  Burgum   “Tanzania”
  24 januari Dhr. J Bijlsma Broeksterwâld  “De natuer op syn moaist”
  7 februari Dhr T.R.A. Simonides Burdaard  “God besjocht, wat men docht” (nei Fedde Schurer)
  21 februari Dhr. W. Boersma Drachten  “Fryslan yn byld”
  7 maart Dhr. J. Klimstra Broeksterwâld  “Ferhalen oer Jelle”
  21 maart Ds. H. Wagenaar Jorwert  “Op ús eigen wize”
  11 april  PAASWIJDING
  25 april  Dhr. J. Jongsma Burgum  “De beam fan belofte”
  9 mei SLOTMIDDAG “Fleurich programma” mei Dhr. T. van der Meer Westereen

Contactadressen:

voorzit(s)ter: mevr. J.J. Spijksma, tel.: (0511) 461350
secretaris: dhr. J. v.d. Meer, tel.: (0511) 461931
notuliste: mevr. W .Kooistra, Iephof 88 Burgum, tel.: (0511) 521310

 

Contact voor vervoer:

mevr. P. Haanstra - Knyff, tel.: (0511) 465024