Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Burgum

Protestantse Christelijke Ouderenbond, afdeling Burgum

Politieke besluiten en allerlei ontwikkelingen in de maatschappij hebben grote invloed op het leven van de ouder wordende mensen, niet alleen op dit moment, maar ook straks. Veel plannen die nu in de maak zijn worden vaak veel later uitgevoerd. Hierbij speelt de inbreng van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) een belangrijke rol.

De PCOB zet zich ondermeer in voor:

  • Huisvesting: Voldoende woonruimte met mogelijkheden voor levensloopbestendig bouwen en verbouwen.
  • Inkomen: Behoud van koopkracht met name voor mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen.
  • Mobiliteit: Betaalbare, veilige en voldoende vervoersmogelijkheden voor senioren.
  • Zorg: Belangenbehartiging en duidelijke informatie over het nieuwe zorgstelsel en de WMO. Goede betaalbare en toegankelijke zorg op maat.
  • Veiligheid: Een veilige omgeving thuis, op straat en in het openbaar vervoer.
  • Welzijn: Een inzichtelijk en sociaal klimaat bevorderen, waarin iedereen tot z’n recht kan komen, met oog voor de belangen van alle generaties.


Ouderen kunnen dit streven bevorderen door lid te worden van onze PCOB-afdeling Burgum e.o. De PCOB komt, in het vergaderseizoen, bijeen in De  Pleats, op de tweede dinsdagmiddag van de maand. De meeste keren zijn er ongeveer 90 leden en / of belangstellenden. Er is dan ruimte voor ontmoeting, educatie.

Programma voor 2017 - 2018

  • 19 september: Spreker: Betty Kooistra uit Burgum, onderwerp: De Wâlden en natuur.
  • 17 oktober: Spreker: Ds. Sytze Ypma uit Franeker,  onderwerp: Geloven als antidepressivum.
  • 14 november: Spreker: Anita Vorenkamp uit Hurdegaryp, onderwerp: Gezond en vitaal ouder worden.

 

De reguliere bijeenkomsten zijn op een dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum (ingang aan de marktzijde).

Gasten zijn op onze bijeenkomsten van harte welkom.

Secretaris: Eeltje Wiersma
Botte Jaerlastraat 6
9251 BJ Burgum

tel.: (0511) 461601
e-mail: ewiersma8@gmail.com

 

 

 De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum:


Grotere kaart weergeven