Rooms-Katholieke Parochiekoor Sint Martinus

Rooms-Katholieke Parochiekoor Sint Martinus

Het is een gemengd koor dat gemiddeld twee weekenden per maand in de eucharistie- en communievieringen de gezangen verzorgt. Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met het parochiekoor van Dokkum de rouw- en trouwdiensten in beide parochies.


Het repertoire bestaat uit Latijnse, Gregoriaanse en Nederlandse gezangen.
De repetitie vindt plaats op dinsdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.

Contactpersoon:

Minke de Zwart
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 15
9251 GA Burgum
tel.: (0511) 463750
E-mail: minkedezwart@gmail.com

 

Sint Maartenskoor Burgum

 

Zie ook hier.