Startdienstcommissie (Protestantse Gemeente Burgum)

Startdienstcommissie (Protestantse Gemeente Burgum)

De Startzondag werd georganiseerd door een werkgroep onder leiding van de Protestantse Stuurgroep Fjoer. De Startdienst-commissie is opgeheven vanwege gebrek aan vrijwilligers. Haar taken zullen in de toekomst vallen onder de werkgroep 'Impuls'-diensten (waarover later meer).