Taakgroep Eredienst (PGB)

Taakgroep Eredienst (PGB)
De Taakgroep Eredienst bestaat momenteel uit Henk-Jan de Groot / Gerda Wiersma (voorzitters), Jan Pruis (organisten), Binne Keulen (diaconie), Annemieke Kloosterman (Jeugdraad), Christa van der Zeep, Berend en Eveline IJtsma (gemeentelid) en Jenny van Assen (secretaris).
 
Wij vergaderen op beide locaties: De Stryp en (de consistorie van) de Kruiskerk.

De Taakgroep Eredienst bestaat momenteel uit ds. Henk-Jan de Groot / ds. Gerda Wiersma (voorzitters), Jan Pruis (organisten), Binne Keulen (diaconie), Annemieke Kloosterman (Jeugdraad), Christa van der Zeep, Berend en Eveline IJtsma (gemeentelid) en Jenny van Assen (secretaris).

 

Wij vergaderen op beide locaties: De Stryp en de Kruiskerk.

 

De Taakgroep Eredienst heeft tot doel het stimuleren van kerkdiensten, die voor de gehele Protestantse Gemeente bezielend zijn. In verband daarmee zoekt ze naar wegen tússen traditie en vernieuwing.

 

De Taakgroep heeft voor zichzelf een aantal speerpunten (aandachtspunten) geformuleerd, die zij – afhankelijk van het onderwerp – op korte of lange(re) termijn wil realiseren:

  • In haar doelstelling betrekt de Taakgroep de verschillende belevingen en signalen in en vanuit de gemeente (veelkleurigheid) en wat er aan vragen en ontwikkelingen vanuit de maatschappij op haar afkomt;
  • Zij stimuleert de medewerking van gemeenteleden aan onderdelen van de eredienst en probeert zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden en uitstraling van onze verschillende kerkgebouwen;
  • Zij zoekt naar nieuwe vormen waarin zij naast de viering rond de bijbelse boodschap ook ruimte wil geven aan actuele thema’s.


Suggesties, vragen en opmerkingen zijn zeer welkom.


Deze kunt u naar de secretaris (mw. Jenny van Assen) sturen:

  • Uw brief kan in het postvakje van de Taakgroep Eredienst in de hal van De Ikker gedeponeerd worden; of per post naar: Bulthuissingel 7 9251 BS Burgum.
  • Uw mail kunt u sturen naar: taakgroeperedienst@pgburgum.nl.