Commissie Tsjerkepaad (PGB)

Commissie Tsjerkepaad (PGB)

Evenals voorgaande jaren is de Kruiskerk één van de 250 kerken in Fryslân die in 2017 deelneemt aan Tsjerkepaad.

 

De kerk is dan vanaf 1 juli t/m 9 september elke zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en voor Burgum ook woensdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur geopend ( OpenKerk ).

 

Rome en de Reformatie

Het thema voor dit jaar is "Rome en Reformatie" in de breedste zin van het woord. Burgum heeft de gevolgen van de reformatie letterlijk aan de lijve ondervonden, namelijk het afbreken van het Berghklooster, dat ten noorden van de Kruiskerk heeft gestaan. De commissie Tsjerkepaad van de Kruiskerk sluit bij dit thema aan en heeft de oud-Burgumer kunstmaker, zoals hij zichzelf noemt, Tamme Hansma uit Hitzum uitgenodigd te komen exposeren.

 

Zijn werk kenmerkt zich door krachtige kleuren en abstracte vormen, waarbij de toeschouwer de fantasie de vrije loop kan laten gaan. Dat de mens de behoefte heeft om steeds weer werk te kunnen vertalen naar iets uit de realiteit is de uitdaging die ieder kunstenaar ieder keer weer aan moet gaan. Soms moet je wat langer naar het werk kijken om de diepe kleuren te kunnen zien en te waarderen. Het werk roept af en toe heftige emoties op bij de beschouwer, van sterke veroordeling, afwijzing tot diepe bewondering, zoals de Reformatoren 500 jaar geleden de Reformatie ervaren hebben. Vooral de rijke kleuren vallen op in het palet van Tamme Hansma. Toch is ondanks dat kleurgebruik de rust ook kenmerkend voor zijn werk en is sterk meditatief werkend op het gevoel.

Uitnodiging
U wordt uitgenodigd de officiële opening van Tsjerkepaad 2017, zaterdag 1 juli in Burgum bij te wonen. Naast de kunstmaker zelf, die uitleg zal geven bij zijn werken, zal Triade optreden. Deze muziekgroep bestaat uit leden van het Friesch Gamba Consort. Annemarie van de Witte, Janneke Landman en Heidi Andringa bespelen respectievelijk de Diskantgamba, Altgamba en de Basgamba. Zij spelen polyfone Fantasias uit de 16e en 17e eeuw, dus uit de tijd van de Reformatie.

 

Ook zal daar de presentatie plaatsvinden van het boekje  "Van Sint Maartens- en Kruiskerk ", over de geschiedenis van de Kruiskerk.

 

Wat: Opening Tsjerkepaad 2017
Waar: Kruiskerk in Burgum
Wanneer: Zaterdag 1 juli 2017 om 16.00 uur

 

De_Kruiskerk_Bergum