Verhaaldienst "Op het leven" van Hans Bouma

Het bijbelverhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Sebastiaan Schippers zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.