Verslag van een catecheseseizoen

Verslag van een catecheseseizoen

Na de startzondag 2015, met als thema “een goede buur”, kwamen wij als catechesegroep eind september weer voor de eerste keer bij elkaar. Elke catechisant kwam met z’n “tafelbuur” van die avond op de foto en deze werd voorop het catecheseboekje van het komende seizoen geplakt.


De verhalen van deze winter zijn gekozen rond het thema “Ontmoetingen” en daar staat de bijbel vol mee. Om er eens een paar te noemen: Abrahams ontmoeting met 3 mannen die hij als gast uitnodigde, waarna hem de geboorte van zijn langverwachte zoon werd aangekondigd; De ontmoeting van Filippus met een dienaar van de koningin van Ethiopië; Martinus die een bedelaar op zijn pad vond (11 nov.); Maria die een engel over de vloer kreeg met wel een heel bijzondere boodschap; de profeet Elia die God ontmoette in de stilte.


Ons seizoen stond deze winter trouwens bol van de ontmoetingen. We hebben heel wat bezoek gehad op ons woensdagavonduurtje, vooral van dominees!


Eerst kwamen ds. Henk-Jan de Groot met zijn vrouw Marjo als “goede buren” bij ons op de koffie. Marjo bracht het kopje mee terug van de startzondag waarmee zij een uitnodiging van ons had ontvangen. Daarna kwamen ds. Ton Huttenga en zijn vrouw Ineke officieel afscheid van ons nemen. Zo kwam ook ds. Joke Baaij ons gedag zeggen en herinneringen met ons ophalen aan de tijd dat ze onze predikante was. In februari werd Ineke van onze catechesegroep gedoopt in de kerk van haar beppe in Noardburgum. Voorafgaand daaraan kwam de dominee op een catecheseavond bij ons langs en hebben we het over de doop gehad.


Alfred v.d. Land heeft ons ook nog met een bezoekje vereerd. Hij vertelde ons wat zijn werk als koster van de Kruiskerk en beheerder van het kerkhof inhoudt. Er werden hem veel vragen gesteld. Ter afsluiting van het seizoen kwamen we op 16 maart bijeen in de Kruiskerk. Eerst dronken we gezellig een kop koffie/ thee onder het orgel. Alfred de koster vertelde wat over de geschiedenis van de Kruiskerk, mooi en interessant vonden de aanwezigen. Sommige catechisanten wisten trouwens zelf ook wel het één en ander over onze historische kerk te vertellen!

 

Tot slot maakten we nog een rondje door de kerk en als verrassing speelde Taeke Pebesma nog even op het grote orgel.

 

Daarna stond het eerste taxibusje al weer voor de deur en wensten we elkaar een fijne zomer. Zo eindigde een mooi catecheseseizoen vol activiteiten!

Namens de catechesegroep,


Jaap en Tinie Cuperus.