Vorming en Toerusting, wat houdt dat eigenlijk in?

Vorming en Toerusting, wat houdt dat eigenlijk in?

De mens is Gods verhaal
Als Rabbi Baal Sjem leed over zijn volk zag aankomen, ging hij altijd naar een stille plek in het bos. Daar ontstak hij dan een vuur, sprak een gebed en het wonder voltrok zich: het leed bleef uit.


Later, toen Rabbi Dov Beer, de meester van Mesritz, voor zijn volk om erbarmen moest vragen, ging hij naar dezelfde plek in het bos en zei: Heer van de wereld, hoe ik het vuur moet aansteken weet ik niet, maar ik kan het gebed nog zeggen.'
En het wonder voltrok zich.


Een generatie later ging Rabbi Mesje Leub van Sassov naar de plek in het bos om zijn volk voor naderend onheil te behoeden en zei: 'Hoe het vuur moet worden gemaakt weet ik niet, en het gebed ken ik niet, maar ik weet nog wel de plek in het bos.'
Het was voldoende, het wonder gebeurde.


Toen kwam de tijd van Rabbi Israël van Riszjin om het leed dat zijn volk zou kunnen treffen te stoppen. Hij ging in een stoel zitten, met het hoofd tussen de handen, en sprak tot God. 'Heer, hoe ik het vuur moet maken weet ik niet, het gebed ken ik niet, de plek in het bos kan ik niet meer vinden, maar ik kan wel het verhaal vertellen.'
Het was voldoende.


God schiep de mens, omdat Hij van verhalen houdt. Uit: Sleutels tot het hart


Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?


U / Jij bent van harte uitgenodigd een of meerdere activiteiten bij te wonen.


Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,
Henk Kloosterman

 

De lijst met activiteiten die de commissie is voor 2018 nog niet bekend. Wilt u zich uiterlijk tien dagen van tevoren voor een cursus aanmelden?

 

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij:


Sjaak Beek

Renbaan 1, Burgum

tel.: (0511) 462900

e-mail: vormingentoerustingburgum@gmail.com.

De cursussen zullen steeds in uw kerkblad en op de  Nieuwsbrief  van de Protestantse Gemeente Burgum en in het parochieblad van de R.K.-Parochie worden vermeld. U kunt dan nog wel instappen, als, de zaalruimte dat tenminste toelaat, en bij enkele avonden, het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. Maar om teleurstelling te voorkomen willen we u wel vragen zoveel mogelijk van te voren op te geven. Als bij de cursus niets staat vermeld, is het aantal deelnemers onbeperkt.

 

Leden van de werkgroep Vorming en Toerusting

  • dhr. H. Kloosterman: tel. (0511) 46 96 46
  • mevr. G. Cuperus - De Jong: tel. (0511) 46 29 15
  • dhr. H. Kamsma: tel. (0511) 70 53 35
  • mevr. G. Westerhof - Wassenaar: tel. (0511) 46 27 49
  • dhr. Sj. Beek: tel. (0511) 46 29 00


Adressen cursuslocaties