Vrouw en Geloof

Vrouw en Geloof

Intentie

Vrouw en Geloof bestaat uit een groep vrouwen die zich op een of andere manier verbonden weten met de christelijke traditie. Zij zoeken met elkaar naar een bevrijdende visie op geloofsbeleving. Van daaruit willen ze elkaar inspireren om te werken aan een rechtvaardige samenleving, waar voor vrouwen en mannen een gelijkwaardige plaats is om te beantwoorden aan Gods bedoeling met mensen.


Doelstelling

Het op eigenwijze interpreterend omgaan met-, en het vormgeven aan- verhalen uit de Bijbel. Dit om bewust maar ook creatief je eigen geloof te ervaren en te beleven.


Thema’s

De groep organiseert elk jaar meerdere avonden met interessante onderwerpen en bezoekt verschillende locaties.


Gehouden onderwerpen zijn:

 • Bibliodrama
 • Mandala-tekenen en maken van natuurmaterialen.
 • Spirituele wandeling met als thema ‘Bomen', 'Mensen Onderweg’, 'Kwetsbaarheid' en 'Stilte'.
 • Bezoek aan het Liobaklooster in Egmond en het Fraciscanessen Klooster Diepenveen.
 • Godsbeelden
 • Bezoek Karmel-klooster Drachten.

 

Mandela

(Mandela met natuurlijke attributen)


Programma Vrouw en Geloof 2016 - 2017

 • Zaterdag 03 september 2016: 'Spirituele wandeling in het park "Vijversburg" met als thema "Dwaaltijd" n.a.v. de beeldenexpositie aldaar.
 • 18 november 2016: Een bezoek aan het atelier van de keramiste Ada Stel in Tjerkwerd of Workum. Zij besteedt speciale aandacht in haar werk aan de positie van vrouwen.
 • Januari 2017: Een documentaire met als onderwerp "Intreden in een Boeddhistisch klooster in Thailand, om daar te zoeken naar ware verlichting"
 • Veertigdagentijd 2017: Labyrint lopen
 • September - oktober 2017: Kloosterweekend

 

Mandela


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pytsje Boonstra, tel. (0511) 462900, e-mail: pytsjeboonstra@hotmail.nl.