Vrouwenkoffieochtenden

Vrouwenkoffieochtenden

 

Al meer dan 25 jaar wordt er in Burgum in De Pleats maandelijks van september t/m maart een koffieochtend voor vrouwen gehouden. De ochtenden zijn op woensdag en beginnen om half tien


We komen dan als vrouwen uit verschillende kerken samen om elkaar te ontmoeten, te zingen en te luisteren naar een spreker of spreekster, die een thema belicht vanuit de Bijbel.


Doel van de ochtenden is om de liefde van God te delen en meer te leren vanuit Zijn Woord. Iedereen is van harte welkom.
 

Programma in dit seizoen

 

2016

  • 05 oktober - Tonneke Bijker
  • 09 november - Kees van Velzen
  • 14 december - Gerry Velema

 

2017

  • 18 januari - Martine Santinge
  • 15 februari - Peter Koobs
  • 15 maart - Ineke Bolt


We hebben geen kinderopvang!

Contactpersonen

Tjitske Schurer, tel.: (0511) 463778; info@koffieochtendburgum.nl
Gerda Zaal, tel.: (0511) 462576

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.koffieochtendburgum.nl.

 

Vrouwenkoffieochtend