Werkgroep Diaconie R.K.-parochie

Werkgroep Diaconie R.K.-parochie

Vele terreinen binnen het diaconale werk

Ons diaconaal werk speelt zich op vele terreinen af. Binnen onze kerk zijn de volgende groepen actief:


Bezoekgroep

De leden van deze groep bezoeken parochianen die daar, om wat voor reden dan ook, behoefte aan hebben. Naast de bezoeken verzorgt men ook verjaardagskaarten voor de bewoners van de tehuizen. Met Kerst worden er kerststukjes bezorgd bij de 80-plussers, de zieken en degenen die het afgelopen jaar een naaste hebben verloren.


VOM: Vrede, Ontwikkeling en Missie

Vrede Ontwikkeling MissieDe werkgroep VOM, bestaat uit leden van beide parochies. Zij houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van themavieringen. Er wordt o.a. aandacht geschonken aan Ziekenzondag, Vredeszondag, Dankdag voor het gewas, Solidaridad, Memisa en zij organiseren jaarlijks de Vastenactie. Daarnaast zijn de werkgroepleden betrokken bij de wereldwinkel in Burgum en verkopen zij producten daarvan in het parochiehuis op de 3e zondag van de maand na de viering.


Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging is een samenwerkingsverband tussen beide parochies (Burgum en Dokkum) en het aantal leden groeit. Dank zij het jubileumcadeau van Pastor Paul Verheijen, een bijdrage van Vincentius Nederland en nog vele andere goede gevers, hebben we een stacaravan kunnen aanschaffen. Deze staat op het Recreatiecentrum Bergumermeer en is bestemd voor vakantiegasten met minimaal inkomen, die om financiële redenen nooit op een andere manier met vakantie kunnen. Voor meer informatie: www.vincentiusdokkum.nl. We werken samen met de SOR, een stichting van Vincentius Nederland, die ook de boekingen administreert voor andere stacaravans van Vincentius-verenigingen. In die andere caravans, verspreid door het hele land, kunnen ook mensen uit onze streek terecht. Wie graag op deze manier eens met vakantie wil, kan zich melden bij de pastores van de parochies Burgum en Dokkum of op het emailadres: info@vincentiusdokkum.nl.

 

Contact

Voor meer informatie en contact met de werkgroep kunt u terecht op de web-site van de parochie(s): www.katholieknoordoostfriesland.nl.