Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap Burgum e.o.

Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap Burgum e.o.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is internationaal met andere Bijbelgenootschappen verbonden via de United Bible Societies (Wereldbond van Bijbelgenootschappen). Via dit netwerk financieren wij in het buitenland de vertaling van de Bijbel, gemaakt door het nationale Bijbelgenootschap. De lokale vertalers hebben kennis van de culturele omstandigheden en recente taalontwikkelingen. Dankzij onze steun verschijnen er op deze manier steeds meer bijbels in talen, waarin voorheen nog geen of alleen een sterk verouderde bijbelvertaling, beschikbaar was.


We vertalen de Bijbel niet alleen, we proberen ook het gebruik van de Bijbel in Nederland te stimuleren. Daarbij werken we samen met kerken, christelijke organisaties en media. Omdat we vinden dat de inhoud van de Bijbel zo veel mogelijk mensen moet kunnen bereiken, zorgen we bovendien voor een betaalbare verkoopprijs. Zowel in binnen- als buitenland.


Het Nederlands Bijbelgenootschap is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur van het Bijbelgenootschap houdt toezicht op het werk van de directeur. De 2.500 vrijwilligers zijn onze betrokken ambassadeurs op plaatselijk niveau. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van de financiële steun van leden en donateurs. Elk jaar komen er weer nieuwe donateurs bij, omdat steeds meer mensen vinden dat de Bijbel een belangrijk boek van troost, geloof, normen en waarden is.


Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft als goede-doelenorganisatie het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voor meer informatie:
Martje Postma-Veenstra, tel.: (0511) 469134.