Werkgroep Veertigdagen-project

Werkgroep Veertigdagen-project

Het Veertigdagen-project Burgum en omstreken is een interkerkelijk project dat christenen wil inspireren om bewust naar Pasen, het feest van de opgestane Heer, toe te leven. De deelnemende kerkgemeenschappen aan dit project zijn: de PKN-gemeentes van Burgum, Noardburgum en Suwâld, de Vrije Evangelische Gemeente van Burgum en de Locatie Sint-Martinus (Burgum) van de Pax Christi parochie.

In de Veertigdagen-tijd, traditioneel een tijd van van bezinning, inkeer, boetvaardigheid en vasten, concentreren christenen zich op het leven, lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Christenen bezinnen zich tijdens de veertig dagen op vragen als:

  • Wat betekent Jezus voor ons, voor mij en voor m'n persoonlijk leven?
  • Wat is de betekenis van zijn lijden, sterven en opstanding voor ons als kerkgemeenschap en voor mij persoonlijk?


Het Veertigdagen-project bestaat uit twee onderdelen: Een pastoraal deel en een diaconaal deel.
De werkgroep geeft voor de Veertigdagen-tijd een projectboekje uit met een centraal thema. In dit boekje vindt u uitleg over het diaconale doel en dagelijkse bijbellezingen voor de veertigdagentijd.

 

Voor 2018 is voor de vorm van een A5 boekje, met gedichten, overdenkingen en pagina's voor de kinderen. De lezingen zijn afgestemd op het centrale thema “Onvoorwaardelijke Liefde”, en de lezingen van de kinderpagina's, voor in het weekeinde, komen overeen met de zondagse lezingen van Kind op Zondag. Het diaconale deel bestaat uit de inzameling voor een goed doel. Deze keer is het project geworden: Rehoboth Childrens Village in Zuid-Afrika. Hier worden weeskinderen opgenomen, die geïnfecteerd zijn met het HIV-virus of besmet zijn met AIDS. Deze kinderen krijgen zo een tehuis en worden tevens op hun toekomst voorbereid. Op hun website kunt u daar meer over lezen: www.rehoboth.org.za.

 

-- 1 dec. 2012 --

 

De deelnemende kerken dragen om de beurt het goede doel voor, waarvoor wordt ingezameld, in 2018 droeg de Vrije Evangelische Gemeente het doel aan.

 

U kunt het veertigdagenboekje v an 2018 hier inzien.


Contactpersoon voor deze werkgroep is:

Geert Kl oosterman.

 

 

Liefde van Jezus