Werkgroep Vluchtelingen Tytsjerksteradiel (RvK)

Werkgroep Vluchtelingen Tytsjerksteradiel (RvK)

 

Wij zijn geroepen als kerken om Jezus Christus te volgen en de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Daarom willen wij iets betekenen voor de bewoners van de "Gezinslocatie" (voorheen asielzoekerscentrum AZC*) in Burgum.

 

  • Voor de 520 mensen die er nu wonen;
  • Voor de 200 nieuwe bewoners die er mogelijk bij komen.

 

Doelstelling

  • Onderling inspiratie opdoen,
  • Elkaar informeren en elkaars initiatieven versterken,
  • Onze achterban informeren, zowel naar kerk als dorp,
  • Eén aanspreekpunt zijn voor de GLO** / het COA***.


Deelnemende gemeenten

Op dit moment doen de volgende gemeenten mee:

 

We werken samen met Stichting Gave, Stichting Present en Stichting De Vrolijkheid

 

Met Stichting Gave wordt maandelijks in Eastermar een koffieochtend voor christelijke vrouwen georganiseerd, met een creatieve activiteit en mogelijkheid tot spelen voor de kleinsten.


Met Stichting Present werd samengewerkt in de Meet & Eat voor de jonge asielzoekers.


Stichting de Vrolijkheid had een dansvoorstelling in Leeuwarden, waarbij de werkgroep voor chauffeurs zorgde.Aanspreekpunten van onze werkgroep zijn ds. Jolanda Paans uit Burgum, ds. Sita Hofstra uit Sumar en mw. Hinke Hoogland uit Burgum.
 

Namens de werkgroep,
ds. Sita Hofstra.

 

 

 

N.B. de werkgroep is niet te verwarren met

de werkgroep Kerk & Vluchteling van de Stichting Gave zelf

die een geheel andere insteek heeft.

Zie hier voor de uitleg over de werkgroep Kerk & Vluchteling. (red.)

 

 

* Een "Asielzoekerscentrum" (AZC)
In een AZC verblijven verblijfsgerechtigden die in afwachting zijn van een woning en uitplaatsing naar een gemeente. Daarnaast verblijven in een AZC ook asielzoekers die in de verlengde procedure zitten. In de volksmond, en soms ook in de pers, worden ándere typen opvanglocaties ook wel aangeduid als AZC. (Bron: Vluchtelingenwerk Nederland)

 

** Een "Gezinslocatie" (GLO)
In een gezinslocatie verblijven gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer hebben op verstrekkingen conform de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). Hun asielverzoek is afgewezen. Een uitspraak van de Hoge Raad verbiedt dat kinderen op straat worden gezet. Met gezinslocaties kan dit worden voorkomen. In gezinslocaties is sprake van een sober voorzieningenniveau. Dat wil zeggen dat alleen de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn. De begeleiding is gericht op terugkeer. Voor kinderen zijn er geen beperkingen; zij krijgen dezelfde voorzieningen als op de andere opvanglocaties. Het onderdak in een gezinslocatie kan alleen worden beëindigd bij vertrek uit Nederland of als het jongste kind van het gezin achttien jaar is geworden. (Bron: Vluchtelingenwerk Nederland)

 

*** Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA is verantwóórdelijk voor de opvang van asielzoekers. Vanaf het moment dat een asielzoeker Nederland binnenkomt, wordt hij opgevangen in één van onze opvanglocaties. Ons uitgangspunt is dat voor iedereen die daar recht op heeft een bed beschikbaar is. Waar een asielzoeker ook terecht komt, van Groningen tot Limburg: alle opvangcentra werken op dezelfde manier. Zo zorgen we ervoor dat bewoners overal dezelfde behandeling krijgen. Bovendien is het voor een bewoner die naar een andere locatie moet verhuizen prettig dat hij weet hoe de opvang is georganiseerd. (Bron: COA Nederland)