Werkgroep Wereldgebedsdag

Werkgroep Wereldgebedsdag

Ieder jaar is het op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag. Zo’n 175 landen uit alle werelddelen doen mee aan de viering ervan. Elk jaar wordt de orde van dienst voorbereid door een groep christenvrouwen uit één van de deelnemende landen. In 2018 is dit vanuit Suriname met als thema: "En God zag dat het goed was."

 

De organisatie in Burgum ligt in handen van een interkerkelijke initiatiefgroep.


De viering wordt bij toerbeurt in één van de Burgumer kerken gehouden. 


Dat er internationaal, in zoveel kerken, op dezelfde dag, dezelfde liturgie vieren, geeft een sterk gevoel van solidariteit met christenen wereldwijd.

Contactpersoon is Tinie Cuperus, tel. (0511) 462906.

 

Plaats: Rooms Katholieke Sint Martinus Kerk in Burgum
Datum: Vrijdag 2 maart 2018
Aanvangstijd: 19:30 uur
Medewerking door: het Parochiekoor van de Rooms Katholieke parochie

 


Zie ook www.wereldgebedsdag.nl.

 

Wereldgebedsdag 2018

 

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. 

 

De Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland. 

Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan! 

 

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Suriname ingezameld. 

  • Stichting Unu Pikin biedt werk aan mensen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking waardoor ontwikkelingskansen worden gecreëerd voor personen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Maatschappelijke verbinding, gelijkwaardigheid en samenwerken staan bij Stichting Unu Pikin centraal. 
  • Het Parelhuis vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de moeder of de familie zelf niet de verzorging op zich kunnen nemen. Het Parelhuis wil deze vaak verstoten kinderen een echt thuis bieden, waar veiligheid en zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan. De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven! 
  • Opleiding nieuwe gezondheidszorgassistenten. De gezondheidszorg in het binnenland is in goede handen bij de medische zending. Het werk is erg belangrijk: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste vragen zoals medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties en zuigelingenzorg, wondverzorging en het begeleiden van bevallingen zelfstandig af. 
  • Voorscholen in het binnenland (klein project). In een aantal dorpen in het binnenland kunnen peuters van 2½ tot 4 jaar tegenwoordig naar een voorschool. Ze leren er van alles, maar vooral Nederlands. Belangrijk, want dat is de taal van de school, en spreken de meeste kinderen thuis niet. De voorschool geeft kinderen een voorsprong!