Werkgroep Zending en Evangelisatie VEG

Werkgroep Zending en Evangelisatie VEG

Waar gaat het om

We blijven er als plaatselijke werkgroep van dromen en er tegelijk hard aan werken, dat we als werkgroep Zending en Evangelisatie ons willen laten betrekken bij Gods bedoelingen met mens en wereld, door in woord en daad getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is.


Wij doen dit o.a. door:

 • Samen te werken met de Stichting Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland in zendingsprojecten en acties te voeren m.b.t. directe hulpverlening in binnen- en buitenland;
 • Het organiseren van WZE-zangavonden tijdens het winterseizoen op de eerste zondag van de maand (behalve in januari). In deze maandelijkse themadiensten wordt iedere avond een thema behandeld. Vaak nodigen we bekende sprekers uit om een bepaald onderwerp te belichten. Natuurlijk benaderen we ieder thema vanuit bijbels gezichtspunt. De themadiensten zijn leerzame avonden en dankzij de variatie met zang en muziek uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekking is er voor elk wat wils. Na de dienst is er onder het genot van koffie / thee / limonade gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. 

 

Nieuw seizoen WZE-zangavonden

De Werkgroep Zending en Evangelisatie (WZE) wil met laagdrempelige zangavonden proberen mensen te bereiken die vervreemd zijn geraakt van de kerk en van de Bijbelse boodschap, of daar geheel vreemd aan zijn. Uiteraard hopen we ook dat onze eigen gemeenteleden door deze avonden bemoedigd en versterkt mogen worden in hun geloof.

De zangavonden hebben tot doel mensen van Gods liefde te vertellen. Het goede nieuws, het evangelie dat wij gehoord hebben en waardoor wij zijn gaan geloven in Jezus Christus onze Redder, moet worden doorgegeven aan anderen. Die opdracht hebben wij van Hem gekregen. Wij hopen dat een ieder God mag leren kennen door Jezus en tot volle bloei mag komen zoals Hij heeft bedoeld.

 

Voor het komende seizoen zijn er weer een aantal mooie zangavonden gepland met een gevarieerd karakter. Voor elk wat wils. 

Voor jong en oud.

 

Op de volgende zondagavonden om 19.00 uur zijn de “BURGUM ZINGT OP ZONDAG“ zangavonden gepland:

 • zondag 2 oktober 2016; Israëlavond met muziekband Samoosara uit Lippenhuizen. Spreker: Harry Kamphuis. Thema: "Israël en de eindtijd".
 • zondag 6 november 2016; Themadienst “Groeien?” met The Lighting Start uit Ureterp
 • zondag 27 november 2016; Zangavond met medewerking van gospelband GRYN. Spreker: Jan van der Meer. 
 • zondag 5 februari 2017; Concert van The Country Trail Band
 • zondag 5 maart 2017; “Roept u maar” zangavond
 • Zondag 2 april 2017; Themadienst “Waarom Pasen?” van het Interkerkelijk Gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden


Naast het organiseren van deze avonden is er nog een aantal activiteiten waar de werkgroep zich mee bezig houdt:

 • Kaartenactie paasgroet gevangenen.
 • Publicaties van activiteiten voor het maandblad.
 • Financiële ondersteuning familie Barendse werkzaam voor MAF in Oeganda.


Namens Werkgroep Zending en Evangelisatie,
Tineke Rozema (contactpersoon) tel. (0511) 432253


Plaats: Vrije Evangelische Gemeente Bergum, Prinses Beatrixstraat 18 te Burgum.

 

 

De uitgebreide programma’s vindt u te zijner tijd op www.vegburgum.nl en de publicaties in de streekbladen.


U bent allemaal weer van harte welkom!