Rooms-Katholieke Parochie

Maria met kind JezusSinds 1 januari 2017 heeft op wens van de bisschop van Groningen - Leeuwarden er een fusie van drie voormalige parochies plaatsgevonden die leidde tot de oprichting van de nieuwe parochie 'Pax Christi'.

 

En dus maken we, sinds 1 januari 2017, in Burgum deel uit van de Pax Christi parochie, Deze bestaat uit de vroegere parochies van Burgum, Dokkum en Schiermonnikoog. De locatie Burgum is met ongeveer 1000 zielen verspreid over ruim 300 adressen bescheiden van omvang. Daarbij moeten we bedenken dat niet allen van hen actief betrokken zijn bij de parochie.


De locatie "Sint Martinus" in Burgum ligt uitgestrekt over een groot gebied. Zo’n uitgebreide diaspora-parochie vraagt extra inzet bij het bevorderen van het onderling contact tussen de parochianen.


Het pastorale team van de parochie bestaat momenteel slechts uit 1 priester, maar we hopen na de zomer 2018 ook weer een part-time pastoraal werkende erbij te hebben. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die op grond van hun doopsel de medeverantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochie op zich willen nemen. Zij doen die dingen, die niet voorbehouden zijn aan de beroepskrachten.

 

Hetgeen de vrijwilligers doen wordt natuurlijk verricht onder leiding en verantwoordelijkheid van pastores en parochiebestuur.


De parochie heeft een eigen website: www.paxchristi.frl.

 


Vieringen

  • In afwisseling met de locatie "Sint Bonifatius en Gezellen" te Dokkum één maand lang op zaterdagavond om 19 uur.
  • en, ook weer in afwisseling, één maand lang op zondagmorgen 10 uur.    


Zie voor de actuele vieringen hier.

 

U kunt ook op het prikbord in parochieblad Bonemare of het informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of de website van de Pax Christi parochie kijken.


Locatie van het kerkgebouw: Sint Martinus kerk, Hillamaweg 37, 9251 KA Burgum


Secretaris:Roelina Konst, locatieraadburgum@paxchristi.frl