Vrije Evangelische Gemeente te Burgum

Aandacht voor elkaar
Logo Vrije Evangelische GemeenteDe visie van de Vrije Evangelische Gemeente is dat wij een vrije, enthousiaste en betrokken gemeente willen zijn. Onderlinge verbondenheid is hierbij het kernbegrip: We krijgen vaak te horen dat de warmte en de sfeer van gezamenlijkheid de bezoekers aanspreekt. Mensen hebben het gevoel dat ze niet in de grote massa opgaan, maar dat er aandacht voor hen is. Het fundament van de Vrije Evangelische Gemeente is de erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het Woord van God. Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon en onze redder is. Het uitgangspunt daarvoor is de bijbel. De Vrije Evangelische Gemeente Bergum is een gemeente met veel aandacht voor pastoraal werk. Dat betekent dat het omzien naar elkaar, in voor- en tegenspoed, heel belangrijk is. Dit wordt ook zichtbaar in de diaconale initiatieven. Omdat het een kleine gemeente is (89 belijdende leden + 35 doopleden) wordt ieders stem gehoord. Vanuit het verlangen naar een levend geloof en naar geestelijke groei zeggen wij: Durf weer voor je geloof uit te komen! Zorg ook dat je als kerk wordt gezien. Er is een tendens dat mensen ergens bij willen horen, op zoek zijn naar zingeving, daarom willen we graag de Vrije Evangelische Gemeente Bergum onder uw aandacht brengen. 


Zelfstandige gemeente
De Vrije Evangelische Gemeente is een vrije zelfstandige gemeente. Dat wil zeggen dat de ledenvergadering bepaald hoe wij 'gemeente' zijn. Dat betekent ook dat de leden het beleid van de gemeente mee bepalen. Wij hoeven geen verantwoording aan overkoepelende organisaties af te leggen. Wij zijn wel met andere gemeenten verbonden in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Daarnaast maken wij deel uit van de Raad van Kerken en werken samen met andere organisaties.

 

Wat doen wij?

Zoals de meeste christelijke gemeenten komen wij iedere zondagmorgen bij elkaar. Samen zingen we psalmen en gezangen en liederen van Johannes de Heer en tijdens de zangspecials (avonddiensten) ook uit Opwekking. Verder wordt er uit de bijbel gelezen, gepreekt en gebeden. En tijdens de zondagmorgendienst is er zondagsschool en worden er tienerdiensten georganiseerd. Zo heeft ieder z'n plekje. Maar ook door de week zijn wij actief: Gezellige jeugdclubs, een zangkoor, catechisatiegroepen, een bijbelstudiekring, pastoraal werk, een actieve werkgroep zending, huisgesprekskring en evangelisatie en leuke ouderenmiddagen.

 

Wij willen u van harte uitnodigen een dienst bij te wonen; om eens de sfeer in de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum te proeven. De diensten beginnen om 09.30 uur. Onze deur staat voor u open.

 

Secretariaat / Adres kerkgebouw:

Pr. Beatrixstraat 18, 9251 GW Burgum
Telefoon: (0511) 468060 / 469300

 

Website: www.vegburgum.nl

E-mail: vegbergum.secetariaat@gmail.com

Voorganger: vacant